Апаратура за мониторинг на емисии

Фирма Дейтатест предлага пълна гама от инструменти за мониторинг на емисии — непрозрачност, кислород и изгорели газове. Нашите системи се използват на места използващи въглища, нефтени продукти и природен газ, химически фабрики, петролни рафинерии, пещи и други. Нашата апаратура отговаря и надминава изискванията на Агенцията за предпазване на околната среда на САЩ. Ние можем да предложим оборудване както само за собствен контрол на изгарянето, така и с цел отговаряне на изискванията на агенцията за околната среда, включително системи за събиране и съхранение на данни с цел изготвяне на доклади.


Апаратура за наблюдение на частици: включва 201LP, 109MPD, 109MPS and 1000MPD. Тези апарати могат да се използват за откриване на скъсване във филтър (201LP), наблюдение на електро-филтри и следене на процесите (109MPD или 109MPS монитори за непрозрачност) и отговарящият на последните стандарти и разпоредби (1000MPD).


Апаратура за наблюдение на изгарянето: включва DT3000 и DT3006. Тези апарати могат да се използват сами по себе си или във връзка към системи за контрол на котли. Използвати се предимно за подобряване на ефективността и безопасността.